A Magyar Hadtudományi Társaság

Csata- és Hadszíntérkutató Szakosztály

kutatási terve a

2005-ös évre

2006-os évre

     

Általános elvek:

A szakosztály a magyar hadtörténelem szempontjából fontos csaták, ütközetek, összecsapások színhelyein folytat kutatásokat, az egykori események megismerése és a források vitatott kérdéseinek tisztázása érdekében. Az 1711 előtt lezajlott harcok  helyszínein terepbejárásokat folytatunk, azzal a céllal, hogy az  események helyszínét beazonosítsuk. Az 1711 után lezajlott összecsapásoknál ez kiegészül műszeres terepbejárással és egyes esetekben fedezékek, lövészárkok feltárásával.

A szakosztály egyes kutatói egy általuk választott esemény vizsgálatát vállalják és az ezzel kapcsolatos kutatásokat szervezik, koordinálják. Ők a témagazdák és a kutatócsoport vezetői. A szakosztály tagjai érdeklődésüknek megfelelően csatlakozhatnak az adott kutatócsoporthoz, vehetnek részt annak munkájában. 

     

Kutatási témák 2005-re:

 

 

 

Szakosztályunk a 2005-ös évben megkezdi a "magyarországi csataterek" elnevezésű programját, melynek keretében információkat gyűjtünk a magyar hadtörténelem jelentős ütközeteiről és csatáiról, a helyszín minél pontosabb lokalizálása érdekében. Ezt követően terepbejárások során ellenőrizzük és pontosítjuk az adatokat. A helyszínről terepleírást, vázlatokat, GPS felméréseket és fényképfelvételeket készítünk. A dokumentumok felhasználásával összeállítjuk a Magyar Csataterek Topográfiáját és az ehhez kapcsolódó anyagokat folyamatosan feltöltjük a szakosztály honlapjára.

Távlati célunk, a magyarországi csataterek örökségvédelmi programjának megindítása, melynek keretében a jelentős ütközetek és csaták helyszínein egységes jelzés (emléktábla, emlékoszlop, tájékoztató tábla, stb.) hívja fel a figyelmet az ott lezajlott eseményre, valamint kiállítás mutatja be az eseményeket és az ahhoz kapcsolódó tárgyi anyagot. 

Programfelelős: Dr. Négyesi Lajos ( negyesil@vnet.hu )

 

     
 

Az első világháború hadszínterei

– A szegedi császári és királyi 46. gyalogezred harcai az olasz harctéren

– Kókay László harctéri naplójának a feldolgozása

Szívesen fogadunk minden érdeklődő megkeresést, s a munkánkat segítő első világháborús családi hagyaték, napló, fotó, levél (vagy másolat) felajánlást.

Programfelelősök: Pintér Tamás ( t.pinter1@chello.hu ) ; Rózsafi János ( rozsafi.janos@nive.hu )

- 2005 tavaszán, két alkalommal került sor helyszíni kutatásokra. Eredményeikről a szegedi Közéleti Kávéház rendezvényén és az V. Csata- és Hadszíntérkutató Konferencián számoltak be. Kutatási beszámolójuk a "Kutatásaink" c. rovatban olvasható, bővebb terjedelemben pedig a Hadtörténelmi Közlemények 2006/1 számában

 

       
  Marcali - Mesztegnyő - Nagybajom térség második világháborús harcai.

Programfelelősök: Madai Zsolt, Ozsváth Zoltán

 

       
  Az 1. Bolgár Hadsereg harcai Somogyban.

Programfelelős: Dr. Négyesi Lajos

- 2005 júliusában bolgár kutatók részvételével került sor a 44/3 zászlóalj állásainak átvizsgálására. Rövid beszámoló a kutatásról: http://www.zmne.hu/Forum/05negyedik/harcter_.htm

 

       
  Az 1684-es érdi ütközet helyszínének beazonosítása.

Programfelelős: Stencinger Norbert

Több terepbejárásra került sor a területen, melyek eredményeként sikerült beazonosítani a korabeli metszeteken ábrázolt helyszínt. Eredményeiről az érdi Földrajztudományi Múzeumban megrendezett konferencián számolt be.

 

       
  Sárkeresztes - Zámoly térség második világháborús harcai.

Programfelelősök: Horváth Gábor, Weimper Zoltán

A kutatások eredményeit Zámolyon időszaki kiállításon mutatták be, valamint számos előadást tartottak a témában, így az V. Csata- és Hadszíntérkutató Konferencián is.

       

Kutatási témák 2006-ra

 

Tovább folytatjuk a "Magyar Csataterek", "Sárkeresztes - Zámoly térség második világháborús harcai" és az "I. világháború hadszínterei" c. kutatásokat

Magyar Harckocsik

A program célja, hogy levéltári kutatások és terepbejárások segítségével a Magyar Királyi Honvédség által a II. világháborúban alkalmazott harcjárművek, (Toldi, Turán, Zrínyi, Nimród, Csaba - esetleg T-38, Ansaldo) típusonként legalább egy kilövési helyének beazonosítása és a helyszín átvizsgálása.

A kutatási program végrehajtása nem kezdődött el 2006-ban.

A Nagyváradi Tüzér Hadapródiskola növendékeinek fogságba esése 1945-ben

Magyar-német együttműködésben a fogságba esés helyének beazonosítása, szemtanúk, veteránok felkutatása és visszaemlékezéseik rögzítése, a helyszín átvizsgálása.

Programfelelős: Weimper Zoltán

A kapcsolatfelvételt, helyi információgyűjtést és terepbejárást végrehajtotta Weimper Zoltán. További kutatás nem célszerű, mivel a helyszín erősen bolygatott.

A II. világháború nyomai Veszprém megyében

Programfelelős: Hangodi László

Harcok a drávaszabolcsi-hídfőben

A pécsi csoport kutatásaira építve 2006-ban erre a területre tervezzük a bolgár-magyar közös kutatótábort.

Programfelelős: Dávid Ferenc

2006-ban információgyűjtés és terepbejárások folytak. Pénzügyi nehézségek miatt nem sikerült a bolgár fél Magyarországra utazása.

A "Birodalmi védőállás" nyomainak felmérése Körmend térségében

Programfelelős: Négyesi Lajos

Terepbejárás során sikerült lokalizálni az állást, de a részletes felmérés még nem kezdődött meg.

A szakosztály kutatócsoportja 2006-ban terepbejárást hajtott végre a Doberdón és a Mrzi Vrh-en.