Dr. Holló József nyá. altábornagy
HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum
Főigazgatója

     
Civil iskolák :
1997-2000 Tanárképző Főiskola, Szakdolgozat témája: Katonai kisközösségek helye és szerepe (Morenoféle szociometriai vizsgálat) Képesítés: pedagógia szakos tanár
1995-1997 Közgazdaságtudományi Egyetem, Magyarország Humánerőforrás gazdálkodás, Szakdolgozat témája: Honvédtiszt 2000 (Karriertervezés és döntéstámogató modell) Képesítés: okleveles humán menedzser

Katonai iskolák :
1968-1972 Kossuth Lajos Katonai Főiskola, Magyarország, Képesítés: gl tiszti diploma
1977-1980 Frunze Katonai Akadémia, Moszkva, Képesítés: magasabb parancsnoki egyetemi diploma
1988-1991 Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, (kandidatúra) Kandidátusi értekezés témája: A szárazföldi csapatok felkészítése alacsony és középmagas hegységben, erdős terepen folytatott harcra. (Pszichikai-fizikai felkészítés módszertan)
Tudományos fokozat: hadtudományok kandidátusa Egyetemi doktor PhD

Kiképző gyakorlat :
Fizikai-pszichikai felkészítő tanfolyam hegyi harcra, 1988. Kárpátmelléki Katonai Körzet   Szovjetunió
Magashegyi Felkészítő Tanfolyam, 1989. Kaukázusontúli Katonai Körzet Szovjetunió  Alagez, Kirovokan, Tibiliszi
Hegyimentő tanfolyam, 1989. Wildalpen Ausztria
Erőforrásgazdálkodási Tanfolyam, 1992. USA
NATO orientációs felkészítés, 1997. Budapest
Európai Integrációs tanfolyam, 1999.Budapest
NATO vezető tábornoki tanfolyam,  2001. Róma

Tudományos fokozatok:
1994. hadtudományok kandidátusa
1994. egyetemi doktor (PhD.)

Idegen nyelvtudás:
orosz felsőfok
német középfok
angol középfok

Szakmai pályafutás :
1972 1974 gépesített lövész szakaszparancsnok
1974-1976 hadműveleti főtiszt gépesített lövész ezrednél
1980-1984 gépesített lövész ezredparancsnok-helyettes
1984-1985 lőkiképző főtiszt az MN Általános és Gépesített Lövész és Harckocsizó Kiképzési   Csoportfőnökségen
1985-1987 kiemelt harcász főtiszt az MN Gépesített Lövész és Harckocsizó Kiképzési Csoportfőnökségen
1987-1989 kiemelt hadműveleti főtiszt az MH Gépesített Lövész és Harckocsizó Főnökségen
1989- 1991 MH gépesített lövész és harckocsizó főnök-helyettes
1991- 1992 MH gépesített lövész és harckocsizó főnök
1992 -1995 oktatási és tudományszervező főosztályvezető a Honvédelmi Minisztériumban
1995 -1997 MH humán főcsoportfőnök (Magyar Honvédség parancsnok-helyettes)
1997 – 2000 Honvéd Vezérkar humán főcsoportfőnök
2001.01.01-2001.06.30. haderő-átalakítást és fejlesztést . felügyelő főcsoportfőnök a Honvédelmi Minisztériumban
2001.07.01. Hadtörténeti Intézet és Múzeum főigazgató

Előléptetés :
1994. március 15. tábornokká - vezérőrnagy

2006.április - altábornagy

Kitüntetések:
Magyar Köztársaság  Érdemrend Tiszti kereszt (1993.)
Szolgálati Érdemrend arany fokozata (1989.)
Szolgálati Érdemrend ezüst fokozata (1984.)
I.osztályú Szolgálati Jel (1996.)
Szolgálati Érdemrend 10, 15, 25  év után
Díszszablya 5O.szül.nap (1999.)
Hunyadi János díj (1999.)
NATO "Szolgálati Emlékjel" Katonai tagozata (1999.)
Cseh Közt. HM tiszti Érdemkereszt 3.fok. (1999.)

Érdeklődési kör:
Hadtudomány:
Az MTA IX. Biz. Hadtudományi Szakbizottságának elnöke a HM Okt. és Tudományos Tanács, valamint a Hadtudományi Társaság tagja
Humánerőforrás gazdálkodás és fejlesztés:
karriertervezés és döntéstámogatás, pályakép, előmenetel, minősítés, változásmenedzselés, válságkezelés  a Magyar Honvédségben.
Történelmi kutatások:
Az I. világháború  osztrák-magyar   hadállásainak feltárása Karintiában a Dolomitokban. 10 éve a Dolomit Barátok tagja. Hadtörténelmi ereklyék, ásványok gyűjtése.  1992-től  részvétel   a  Komáromi  Erőd  feltárásában  (szervezés, menedzselés).
Sport:
1989-1997-ig a Magyar Tájfutó Szövetség elnöke, 1997-től a Magyar Tájfutó Szövetség örökös tiszteletbeli elnöke. A Budapesti Honvéd Elnökségi tagja.