Dr Négyesi Lajos alezredes,

egyetemi adjunktus,

a hadtudomány PhD doktora

     
Munkahely

Hadtörténeti Intézet és Múzeum, Hadirégész, Hadszíntérkutató és Hagyományőrző Osztály vezetője

Katonai tapasztalatok

Mélységi felderítő csoportparancsnok, zászlóalj hadműveleti tiszt, hadtest mélységi főtiszt, (230 ejtőernyős ugrás) ZMNE hadtörténelem oktató - egy. adjunktus

Iskolai végzettség

Kossuth Lajos Katonai Főiskola, Zrínyi Miklós Katonai Akadémia, ELTE TFK

Nyelvtudás

orosz C felsőfok, német C középfok, angol C középfok, STANAG 3.3.3.3.

PhD dolgozat címe

A szentistváni állam hadügye

Kutatási területe

Középkori magyar és egyetemes hadművészet

Csaták történet

Csata- és hadszíntérkutatás

Közéleti tevékenység

Magyar Hadtudományi Társaság Csata- és Hadszíntérkutató Szakosztály titkára

Honvéd Kulturális Egyesület Hadtörténelmi Tagozat vezetője, választmányi tag

Publikációk

Könyv

Szent István a katona. Honvéd Kiadó. 2000.

Könyvfejezet

Helgert-Négyesi-B. Kalavszky: Nemzeti emlékhely a Hősök terén című kötetben a millenniumi szoborcsoportot bemutató fejezet. Budapest, 2002.
A pozsonyi csata, Nándorfehérvár ostroma. In. Fegyvert s vitézt… A magyar hadtörténet nagy csatái. Szerk.: Hermann Róbert, Corvina, Bp. 2003.


Tanulmány
A ménfői csata. In: Hadtörténelmi Közlemények, 1994. 3.szám
A mohácsi csata. In: Hadtörténelmi Közlemények, 1994. 4.szám
A ménfői csata. Ménfőcsanaki népfőiskola kiadása, 1994.
A muhi csata. In: Hadtörténelmi Közlemények 1997. 2.szám
Az augsburgi csata. In: Hadtörténelmi Közlemények 2003. 1.szám 206-230
Csata- és hadszíntérkutatás – hadtörténelmi régészet. In: Hadtörténelmi Közlemények 2003. 1.szám 198-205.o.
Henrik Ottendorf szentgotthárdi csatát ábrázoló metszetének hitelessége a terepen végzett kutatások tükrében. In. Vasi Honismereti és Helytörténeti Közlemények, 1998. 1. szám
Válasz Dénes Józsefnek, avagy hitelesek-e a vedúták? In. Vasi Honismereti és Helytörténeti Közlemények, 1998. 4. szám
Fémdetektor alkalmazása a régészeti kutatásban. In. A régésztechnikus kézikönyve I. Szombathely, 1998..
A pilisi német áttörés. In. Esztergom és évlapjai. Annales Strigoniensis. Esztergom 2000.
Szent István a katona. In. Társadalom és honvédelem. IV. évfolyam 2. szám, 2000.
A szentistváni állam hadügye. Limes, 2001. 1-2,
·
Konferencia-kiadvány
· Gondolatok a honfoglaló magyarok hadművészetéről. In. A Népvándorláskor Fiatal Kutatói 8. találkozójának előadásai. Szerk. S. Perémi Ágota. Veszprém 1999.
· A Borostyánkő-út kettős vonalvezetése és a Savaria környéki villahálózat. In. Heves Megyei Régészeti Közlemények 2., A Népvándorláskor Kutatóinak Kilencedik Konferenciája. Eger, 2000.
· Gondolatok a lovasság csapatnemeiről. In. Hadak utján. Szeged 2000.
· Gondolatok a "cserépvárak" keletkezésének kérdéséhez. In. Együtt a Kárpát-medencében. A Népvándorláskor Fiatal Kutatóinak VII. Összejövetele. Pécs, 2001..