A MAGYAR HADTUDOMÁNYI TÁRSASÁG

CSATA- ÉS HADSZÍNTÉRKUTATÓ SZAKOSZTÁLYA

(a szakosztály megalakulásának rövid története)

 

A szakosztály tevékenysége nyitott, azt a Magyar Hadtudományi Társaság szervezeti keretei között végzi, együttműködve a Honvéd Kulturális Egyesület Hadtörténelmi Tagozatával, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Hadtörténelem Tanszékével, valamint a Hadtörténeti Intézet és Múzeummal.

A szakosztály munkájában való részvétel feltétele a Magyar Hadtudományi Társaság tagsága. Ehhez a jelentkezési lap itt tölthető le. A tagsági díj dolgozóknak: 2400 Ft/év, diák, nyugdíjas: 1200 Ft/év. A tagok ingyenesen kapják meg a Hadtudomány című folyóiratot. A tagdíj befizetéséhez a szakosztály ülésen vagy a MHTT irodájában igényelhető csekk.

A szakosztály elnöke: Dr Holló József Ferenc nyá. altábornagy, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum főigazgatója. Titkára: Dr Négyesi Lajos őrnagy, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Hadtörténelem Tanszék adjunktusa.

A szakosztály működésének színtere a szakosztály ülés, melyet minden hónap utolsó csütörtökjén 17.00-tól tartunk a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem hadtörténelem szaktantermében (III. ép. 213. terem). Ide várjuk a szakosztály munkája iránt érdeklődőket.

A kutatásokat terepen és levéltárban, az adott kutatási programra kialakított munkacsoportokban végezzük. A szakosztály tagjai a Magyar Hadtudományi Társaság alapszabályán túl a szakosztály tagjaira vonatkozó rendszabályokat is kötelesek betartani.

Tevékenységünkről az évente megrendezett "Csaták néma tanúi" című konferenciánkon (2001, 2002, 2003, 2004, 2005), a Hadtörténelmi Közlemények "Csata és hadszíntérkutatás" rovatában és a sajtóban adunk számot.

ELÉRHETŐSÉGÜNK

Levélcím:

Dr. Négyesi Lajos, Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Hadtörténelem Tanszék

1101 Budapest X. Hungária krt. 9-11.

Email: negyesi.lajos@zmne.hu